Managing Mobility

Stichting Managing Mobility, opgericht in 2008, heeft als doel het beheren, bevorderen, ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van duurzame mobiliteit, locatiebereikbaarheid en mobiliteitsmanagement.

 

De stichting doet dit door:

 • het initiëren van internationale samenwerkingsprojecten
 • het verzorgen van trainingen
 • het initiëren, stimuleren, verzorgen en ondersteunen van onderwijs
  • Managing Mobility verzorgt (gast-)colleges op diverse hogescholen
  • Managing Mobility heeft voor meerdere Hogescholen minors opgezet
  • Managing Mobility stelt lesmateriaal en train de trainer programma’s beschikbaar voor docenten en trainers in het dag en avond onderwijs
 • Managing Mobility ondersteunt haar begunstigers bij internationale kennisverspreiding door het geven van presentaties op congressen en het kunnen participeren in denktanks
 • het initiëren van (regelmatige) bijeenkomsten waaronder Mobiliteitspoort (www.Mobiliteitspoort.nl)
 • biedt een platform voor de organisatie van symposia en congressen

 

De stichting faciliteert en organiseert maar heeft niet als doel zelf bekendheid te verwerven en is daarom op[ de achtergrond actief. Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.